Kategorie
Aktualności Blog Ciąża i Macierzyństwo

Autyzm – 10 faktów które warto wiedzieć
Autyzm oznacza samotność, samoizolację i jest jedną z największych tajemnic nieprawidłowego rozwoju dzieciństwa. To nie jest psychoza, różni się od schizofrenii. Autyzm jest rodzajem uogólnionego zaburzenia rozwojowego, które wpływa na rozwój mózgu, a tym samym na zachowanie człowieka, i występuje w pierwszych trzech latach życia jako nieprawidłowy rozwój o określonych cechach.

18 grudnia 2007 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję ogłaszającą 2 kwietnia Międzynarodowym Dniem Autyzmu. Ten ważny akt ma na celu podniesienie świadomości na temat autyzmu, podniesienie świadomości społecznej na temat problemów związanych z tym schorzeniem oraz promowanie wczesnej diagnozy i wczesnej interwencji.

W 1943 roku Leo Kanner wprowadził termin autyzm w psychiatrii dziecięcej, przedstawiając 11 przypadków dzieci o różnych zachowaniach. Nazwał nowy zespół „autyzmem wczesnego dzieciństwa” i opisał go jako „niezdolność dziecka do nawiązywania kontaktów z ludźmi w normalny sposób”.
Występuje u około 15 na 10 000 urodzeń i czterokrotnie częściej występuje u chłopców niż u dziewcząt. Rozprzestrzenia się na całym świecie, w rodzinach wszystkich grup rasowych, etnicznych i społecznych. Nie są znane czynniki w środowisku psychologicznym dzieci, które wykazały, że to one powodują.

Bardzo ważne jest odróżnienie autyzmu od upośledzenia umysłowego lub zaburzenia, ponieważ błędna diagnoza może prowadzić do niewłaściwego i nieskutecznego leczenia. Ostra postać zespołu może obejmować samostymulujące się, powtarzające się, wysoce nienaturalne i agresywne zachowanie. Praktyka wykazała, że programy treningu behawioralnego wykorzystujące metody behawioralne są najskuteczniejszym sposobem leczenia.
Według ekspertów i organizacji macierzystych działających w tej dziedzinie, autyzm rozwija się w niepokojąco szybkim tempie. Jednocześnie wciąż nie ma badań, w których można by jednoznacznie określić przyczyny rosnącej liczby dotkniętych chorobą.

Dlatego przedstawiamy 10 dobrze ugruntowanych faktów na temat autyzmu, które warto znać.

  1. Początek choroby następuje zwykle w ciągu pierwszych dwóch lat. U dzieci, które nie mają problemów z mową lub intelektem, objawy pojawiają się w wieku szkolnym (takie jak problemy z adaptacją społeczną, zwykle do regulaminu szkolnego lub relacji z rówieśnikami).
  2. Objawy autyzmu nie są zlokalizowane w wydzielonej części mózgu, ale w dysfunkcji połączeń mózgowych.
  3. Wczesna diagnoza i interwencja mają kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju dziecka.
  4. Zabieranie dzieci z ich zwykłego otoczenia i umieszczanie ich pod opieką innych wychowawców nie ma żadnego efektu.
  5. Dzieci autystyczne nie mają kontaktu wzrokowego, a nawet starają się go unikać. Można ich tego nauczyć, ale nigdy nie wpływa to na inne aspekty ich zachowania.
  6. Mały autyk często boi się banalnych przedmiotów, takich jak lampy i wiatraczki, hałasu ulicy, wody podczas kąpieli. Jego skóra jest tak wrażliwa na dotyk, że znalezienie bielizny, którą może tolerować, może być trudne. I coś, co będzie szczególnie przygnębiające dla jego matki – może nie tolerować przytulania.
  7. Często dzieci z autyzmem mają choroby współistniejące. Poszczególne objawy nie stanowią podstawy do diagnozy, a brak niektórych nie powinien wykluczać jej obecności.
  8. Nie ma standardowego, powszechnie stosowanego leczenia autyzmu; w rzeczywistości każda metoda ma swoich przeciwników.
  9. Niewielka liczba osób z autyzmem prowadzi prawie normalne życie i prawie nigdy się nie pobierają, nie wykazują zainteresowania płcią przeciwną i nie mają inicjatywy. Inni potrzebują opieki przez całe życie.
  10. W Polsce według danych szacunkowych może być około 340 tys. osób z autyzmem, z czego 80 procent stanowią dzieci.

Ludzie myślą że autyzm dotyczy dzieci zamkniętych w sobie niemówiących i niekontaktujących się z otoczeniem. Owszem niektóre dzieci z autyzmem są właśnie takie. Nic bardziej mylnego, bo tyle ile jest dzieci z autyzmem, tyle jest różnych objawów. Dlatego kwiecień jest Miesiącem Wiedzy na temat Autyzmu – warto o tym mówić, rozmawiać bo to zaburzenie jest wielkim problemem dla dzieci i ich rodziców.

Chcesz się odstresować, w związku z tym odwiedź mój kanał YouTube gdzie znajdziesz śmiesznymi filmikami : 7Fun
Lub po prosu sprawdzaj tu: złota7
Dodaj komentarz